parallax background

Raspored dnevnih aktivnosti


# Vreme Aktivnost
1 07-08 Prijem dece uz prisustvo dežurnih vaspitača i med. sestara vaspitača
2 08-08.30 Prijem dece i jutarnje aktivnosti
3 08.30-10 Doručak - vrtić / jasle
4 09.30-11.00 Vaspitno obrazovne aktivnosti i boravak na otvorenom
5 11.00 Voćna užina vrtić / jasle
6 11.30 Popodnevni odmor (jasle) i druge vaspitne grupe koje spavaju
7 11.30 Vaspitno - obrazovne aktivnosti
8 12.30 Ručak
9 13,30 Ručak /jasle
10 15.00 Slana užina
12 15.00 -17.00 vaspitno - obrazovne aktivnosti
11 17-18.00 Slobodne aktivnosti uz prisustvo dežurnog vaspitača i medicinske sestre

* Vaspitno-obrazovne aktivnosti u toku dnevnih aktivnosti podrazumevaju i dodatne aktivnosti spoljnih stručnih saradnika sport, ples, balet, muzicke radionice.